Greengolf

Greengolf kan spelar av alla - liten som stor, gammal som ung! Det är ett socialt spel där du som spelare kan välja mellan två olika vägar på varje bana beroende på vilken utmaningsnivå du vill ha.

Kalmar Parkgolf består av 12 banor med olika hinder såsom lutningar, loopar, gupp och tunnlar. Samtliga spelare spelar ut sin boll på banan i turordning så att alla bollar är på banan samtidigt. Hen som i slutet av golfrundan har minst antal slag vinner!

Vänortsparken

År 1647 var troligen detta område uppsamlingsplats för de kalmarbor som flydde undan från sin brinnande stad. Deras nya hemområde blev sedan Kvarnholmen. Senare under historiens gång har här legat en vägkrog där tillresande bönder kunde stanna upp en stund innan man besökte staden för sin handel. På hemvägen blev det nog stopp för förfriskningar.
 
Parken har tidigare kallats Tullyckan och under den första delen av nittonhundratalet hade staden en plantskola här. Under åren 1981 och framåt har planterats träd som skänkts av Kalmars vänorter: från Silkeborg en bok, från Arendal en ek, och från Savolinna en björk det första året. 1986 tillkom en ädelgran från Arendal. 1987 planterades ett lärkträd i samband med Hansadagarna - en gåva från Groningen i Holland. Vår vänort i Grekland skänkte 1988 ett valnötsträd.
 
I parkens sydöstra hörn kan man nu beskåda en mängd nyplanterade rhododendronbuskar. I parken finner Du statyn Vänskap, formgiven av den litauiske konstnären Algemantas Vytenias.